Bærum kommune Viken is hiring new vacancies in norway with salary 600,000 NOK per year

Bærum kommune Viken is hiring new vacancies in norway
Bærum kommune Viken is hiring new vacancies in norway
Bærum kommune Viken is hiring new vacancies in norway
Bærum kommune Viken is hiring new vacancies in norway

 

Bærum kommune har 128 000 innbyggere, 12 000 ansatte i 8 000 årsverk fordelt på om lag 170 tjenestesteder. Kommunens virksomheter favner vidt innenfor fagområdene aldring og mestring, helse og sosial, skole og barnehage, barne- og ungdomstjenester, tekniske tjenester, plan og miljø, kultur, eiendom og administrasjon.

 

What vacancies we have?

1- Fagansvarlig energi, klima og miljø leder – SHA og seriøsitet

2- Koordinator – grønn mobilitet

3- Miljømedarbeider

4- Rådgiver/spesialrådgiver

5- Vil du bli med på laget for å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø?

6- Vi jobber med å etablere sykepleierteam. Vil du være med på utviklingen?

7- Saksbehandler gravesøknader

8- Vil du bidra til nok og trygt drikkevann til innbyggerne i Bærum?

9- Nytt for deg, oss og alle Vernepleier i turnus

10- Miljømedarbeider i turnus

11- Prosjektleder avløpspumpestasjoner

12- Er du vår nye serviceinnstilte, fleksible og pålitelige medarbeider i Bærum rådhus?

13- Er du vår nye assistent på vår småbarnsavdeling på Fossum? Eller på en søskengruppe på Briskehaugen?

14- Overvannskoordinator

15- Miljøterapeut i turnus

16- Avdelingsleder Gravplassene og krematoriet

17- Avdelingsleder, svangerskapsvikariat

18- Overingeniør – ledningnett

19- Nattevakt i turnus

20- Farmasøyt i hjemmebaserte tjenester?!! På tide, tenker vi!

21- Trives du med å ha en sentral rolle i et dynamisk miljø?

22- Hvilende nattevakt

23- Barnevernkonsulent – mottak og akuttarbeid (dagtid)

24- Vil du bli pedagogisk leder i Ås barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling!

 

Pixii AS  salary

Lønnsnivået i Bærum kommune er i samsvar med den generelle markedssituasjonen for offentlige virksomheter i Norge. Lønnen er basert på stillingsnivå, erfaring, utdanning og kvalifikasjoner. Det er også mulig å få bonuser og andre tilleggsgodtgjørelser, som for eksempel pensjonsinnskudd og reisegodtgjørelser.

Her er en oversikt over gjennomsnittslønnen for ulike stillingsgrupper i Bærum kommune:

* Lærer: 550 000 NOK
* Sykepleier: 500 000 NOK
* Fagarbeider: 450 000 NOK
* Administrativt personale: 400 000 NOK
* Toppledere: 600 000 NOK - 1 000 000 NOK

 

how to apply:

you can apply here

 

follow us:

 

linkedin  – facebook – reddit – telegram – whatsapp – tumblr – quora – xing

 

 

Leave a Reply