Skip to content
Bærum kommune Viken is hiring new vacancies in norway
Bærum kommune Viken is hiring new vacancies in norway

 

Bærum kommune har 128 000 innbyggere, 12 000 ansatte i 8 000 årsverk fordelt på om lag 170 tjenestesteder. Kommunens virksomheter favner vidt innenfor fagområdene aldring og mestring, helse og sosial, skole og barnehage, barne- og ungdomstjenester, tekniske tjenester, plan og miljø, kultur, eiendom og administrasjon.

 

What vacancies we have?

1- Fagansvarlig energi, klima og miljø leder – SHA og seriøsitet

2- Koordinator – grønn mobilitet

3- Miljømedarbeider

4- Rådgiver/spesialrådgiver

5- Vil du bli med på laget for å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø?

6- Vi jobber med å etablere sykepleierteam. Vil du være med på utviklingen?

7- Saksbehandler gravesøknader

8- Vil du bidra til nok og trygt drikkevann til innbyggerne i Bærum?

9- Nytt for deg, oss og alle Vernepleier i turnus

10- Miljømedarbeider i turnus

11- Prosjektleder avløpspumpestasjoner

12- Er du vår nye serviceinnstilte, fleksible og pålitelige medarbeider i Bærum rådhus?

13- Er du vår nye assistent på vår småbarnsavdeling på Fossum? Eller på en søskengruppe på Briskehaugen?

14- Overvannskoordinator

15- Miljøterapeut i turnus

16- Avdelingsleder Gravplassene og krematoriet

17- Avdelingsleder, svangerskapsvikariat

18- Overingeniør – ledningnett

19- Nattevakt i turnus

20- Farmasøyt i hjemmebaserte tjenester?!! På tide, tenker vi!

21- Trives du med å ha en sentral rolle i et dynamisk miljø?

22- Hvilende nattevakt

23- Barnevernkonsulent – mottak og akuttarbeid (dagtid)

24- Vil du bli pedagogisk leder i Ås barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling!

 

Pixii AS  salary

Lønnsnivået i Bærum kommune er i samsvar med den generelle markedssituasjonen for offentlige virksomheter i Norge. Lønnen er basert på stillingsnivå, erfaring, utdanning og kvalifikasjoner. Det er også mulig å få bonuser og andre tilleggsgodtgjørelser, som for eksempel pensjonsinnskudd og reisegodtgjørelser.

Her er en oversikt over gjennomsnittslønnen for ulike stillingsgrupper i Bærum kommune:

* Lærer: 550 000 NOK
* Sykepleier: 500 000 NOK
* Fagarbeider: 450 000 NOK
* Administrativt personale: 400 000 NOK
* Toppledere: 600 000 NOK - 1 000 000 NOK

 

how to apply:

you can apply here

 

follow us:

 

linkedin  – facebook – reddit – telegram – whatsapp – tumblr – quora – xing

 

 

Source

Comments

Leave a Reply